CV:

kierownik Katedry Medycyny Społecznej Zapobiegawczej oraz Zakładu Medycyny Zapobiegawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik Zakładu Epidemiologii, Prewencji Układu Chorób Krążenia i Promocji Zdrowia Instytutu Kardiologii w Warszawie

Informacje o autorze:

Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia, Instytut Kardiologii w Warszawie Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Artykuły

Sortuj według

Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego przy pomocy funkcji SCORE w odniesieniu do ryzyka określonego na podstawie umieralności z powodu chorób układu krążenia w Polsce.

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 4, s. 328-336
Data publikacji online: 15 czerwca 2016
DOI 10.4467/20842627OZ.15.034.5461

Rozpowszechnienie palenia tytoniu oraz palenie bierne w populacyjnych badaniach polskiego programu cindi w latach 1991–2007 – analiza porównawcza

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2009, Tom 7, Numer 2, s. 29-35
Data publikacji online: 2009

Psychospołeczne uwarunkowania nałogu palenia w populacji polskiej. Wyniki Ogólnopolskiego Badania Stanu Zdrowia Ludności Polski – WOBASZ

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2009, Tom 7, Numer 2, s. 49-57
Data publikacji online: 2009

Ocena postępowania w zespole uzależnienia od tytoniu (ZUT) w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ).  Wyniki ogólnopolskiego badania zrealizowanego ramach Programu Ministerstwa Zdrowia POLKARD

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2009, Tom 7, Numer 2, s. 120-127
Data publikacji online: 2009