Artykuły

Sortuj według

Etapy zinstytucjonalizowanej grabieży poleskich Żydów w latach 1939–1944

Studia Historica Gedanensia, 2015, Tom 6 (2015), s. 178-203
Data publikacji online: 4 kwietnia 2016
DOI 10.4467/23916001HG.15.007.6380

Małżonkowie Hampel. Miłość w cieniu nazizmu

Studia Judaica, 2015, Nr 1 (35), s. 223–240
Data publikacji online: 27 listopada 2015
DOI 10.4467/24500100STJ.15.010.3893

Magdalena Ruta, Bez Żydów? Literatura jidysz w PRL o Zagładzie, Polsce i komunizmie, Wydawnictwo Austeria, Kraków–Budapeszt 2012, 454 s.

Studia Judaica, 2014, Nr 1 (33), s. 221-228
Data publikacji online: 21 września 2014