Artykuły

Sortuj według

„Obca jakaś robota”. „Rola” i rewolucja

Studia Judaica, 2017, Nr 1 (39), s. 125–142
Data publikacji online: 13 grudnia 2017
DOI 10.4467/24500100STJ.17.006.7732

Poles and Jews in the Novel “Odstępca” (A Dissenter) by Józef Rogosz

Studia Judaica, 2013, Nr 1 (31), s. 117–131
Data publikacji online: 2013

: „I rozpięła na szpilce jak motyla...”. Żydówki-rewolucjonistki w polskiej prozie antysemickiej w pierwszej połowie XX wieku

Studia Judaica, Nr 1 (51),
Data publikacji online: czerwiec 2023

The Modernizing Jewish Family as a Negative Role Model in Polish Popular Novels at the Turn of 19th and 20th Century

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 19, s. 1-14
DOI 10.4467/20843925SJ.21.001.16410

ŻYDZI I JUDAIZM WE WSPÓŁCZESNYCH BADANIACH POLSKICH

„Wielką jest semicka moc”. Poetyckie strofy w „Roli” Jana Jeleńskiego

Studia Judaica, 2019, Nr 2 (44), s. 213-233
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/24500100STJ.19.010.12393