Konrad Zieliński

Artykuły

Sortuj według

Artykuł recenzyjny

Wokół „operacji polskiej” NKWD 1937–1938. Na marginesie książki Nikołaja Iwanowa Zapomniane ludobójstwo. Polacy w państwie Stalina, Znak Horyzont, Kraków 2014, ss. 480 (Konrad Zieliński)

Studia Historica Gedanensia, 2017, Tom 8 (2017), s. 325-335
Data publikacji online: 18 grudnia 2017
DOI 10.4467/23916001HG.17.016.9070