Artykuły

Sortuj według

Opinie młodzieży na temat zakazu palenia  w miejscach publicznych

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2009, Tom 7, Numer 2, s. 99-108
Data publikacji online: 2009

Recenzje i omówienia

Z życia naukowego

Sprawozdanie z XXV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych, Poznań, 10–11 października 2019 r.

Medycyna Nowożytna, Tom 26 (2020) Zeszyt 1, s. 165-172
Data publikacji online: 31 sierpnia 2020
DOI 10.4467/12311960MN.20.008.12624

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji International Conference on the History of Nursing, Florencja, 13–15 lutego 2020 r.

Medycyna Nowożytna, Tom 26 (2020) Zeszyt 1, s. 173-184
Data publikacji online: 31 sierpnia 2020
DOI 10.4467/12311960MN.20.009.12625