Artykuły

Sortuj według

Nauczyciele wobec twórczości edukacyjnej

Psychologia Rozwojowa, 2017, Tom 22, Numer 3, s. 69-86
Data publikacji online: 13 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843879PR.17.017.7577

Zarządzanie procesem transformacji kultury organizacyjnej szkoły dla twórczości edukacyjnej

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 2 (6) , s. 79-89
Data publikacji online: 2009