Artykuły

Sortuj według

Mobilność jako determinanta rozwoju europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 3 (7) , s. 39-51
Data publikacji online: 5 października 2009

Model kariery akademickiej i problem mobilności naukowców na przykładzie Włoch

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 3 (7) , s. 135-146
Data publikacji online: 2009

Crowdsourcing – konsekwencje dla rynku pracy artystów

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 2 (42), s. 185–194
Data publikacji online: 5 lipca 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.18.014.8452