Artykuły

Sortuj według

Weduty, panoramy, prospekty, capriccia, mariny albo o swoistej prolegomenie do Atlasu Mnemosyne Aby’ego Warburga

Przegląd Kulturoznawczy, 2010, Numer 2 (8), s. 75-85
Data publikacji online: 12 października 2010

Pejzaże kultury

Sztuka wobec antropocenu – wybrane strategie artystyczne

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 1 (47),
Data publikacji online: 17 marca 2021