Artykuły

Sortuj według

Jak działać dźwiękami? Komunikacja muzyczna w perspektywie performatywnej Freud i nasza współczesność

Przegląd Kulturoznawczy, 2010, Numer 1 (7) , s. 133-145
Data publikacji online: 12 października 2010

We make up the rules as we go along? Projektyzacja, ‘bystre’ miasta i widma emergencji

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 3, s. 233-256
Data publikacji online: 19 listopada 2018
DOI 10.4467/20843976ZK.18.016.9470

Co po kryzysach? Kulturowe artykulacje przyszłości miast

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 4 (46), s. VII–IX
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.031.12835

W kręgu idei

Urban resilience czy krytyczne teorie zmiany? Spór wokół studiów miejskich na marginesie kryzysu pandemii

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 4 (46), s. 339–358
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.033.12837

Omówienia i rozbiory

Zaproszenie do działania. Kulturoznawcza współpraca (z obrazami)

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 3 (29), s. 375–383
Data publikacji online: 22 grudnia 2016
DOI 10.4467/20843860PK.16.029.6031

Pożegnanie profesor Anny Zeidler-Janiszewskiej

Angażować się we współczesność. Lekcja od Anki

Przegląd Kulturoznawczy, 2017, Numer 2 (32), s. 305-310
Data publikacji online: 11 grudnia 2017