Artykuły

Sortuj według

Początki radiologii w Polsce w świetle dokumentów i eksponatów znajdujących się w zbiorach Uniwersytetu Jagiellońskiego

Opuscula Musealia, Volume 24 (2016), Volume 24, s. 173–186
Data publikacji online: 1 lipca 2017
DOI 10.4467/20843852.OM.16.015.7448

Doświadczenia fizyczne Nayiaśnieyszemu PANU… okazywane roku 1793. W Grodnie przez JXX Dominikanów Konwentu tamecznego. Analiza tekstu

Studia Historiae Scientiarum, 15 (2016), s. 111-156
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/23921749SHS.16.006.6149

University Museums in Poland

Opuscula Musealia, Volume 17 (2009), Volume 17, s. 31-38
Data publikacji online: 2009

Muzeum uczelniane w służbie społeczności akademickiej

Opuscula Musealia, Volume 25 (2018), Volume 25, s. 127-133
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843852.OM.17.012.9609

Mechanik Uniwersytetu Jagiellońskiego Władysław Antoni Grodzicki i jego skraplarki gazów

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 1, s. 109–134
Data publikacji online: 25 marca 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.004.13388

The World Inventory of Historical Scientific Instruments – The Polish Contribution

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 1, s. 81-99
Data publikacji online: 13 marca 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.005.11621

Mechanik warszawski Abraham Izrael Staffel (1814–1885) i jego wynalazki

Opuscula Musealia, Volume 16 (2008), Volume 16, s. 127-142
Data publikacji online: 18 grudnia 2008

ARTYKUŁY

Calikowscy – krakowscy wytwórcy przyrządów naukowych

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 2, s. 79–103
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.015.10345

Artykuły pokonferencyjne: Jędrzej Śniadecki i jego dziedzictwo. Sesja Nadzwyczajna podczas 61. Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Jędrzej Śniadecki i jego dziedzictwo. Sesja Nadzwyczajna podczas 61. Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Opuscula Musealia, Volume 26 (2019), Volume 26, s. 45-49
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843852.OM.18.004.10997

Krakowskie pamiątki po Jędrzeju Śniadeckim

Opuscula Musealia, Volume 26 (2019), Volume 26, s. 51-57
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843852.OM.18.005.10998

NAUKA BEZ GRANIC

Trójwymiarowe modele matematyczne na przykładzie obiektów ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Studia Historiae Scientiarum, 18 (2019), s. 257-293
Data publikacji online: 15 listopada 2019
DOI 10.4467/2543702XSHS.19.009.11015

In memoriam

Éva Vámos (1950–2015)

Studia Historiae Scientiarum, XIV (2015), s. 365-367
Data publikacji online: 27 czerwca 2016
DOI 10.4467/23921749PKHN_PAU.16.019.5275