Artykuły

Sortuj według

Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa za bezprawne działania władzy publicznej w ustawach wykonawczych do BGB (1896–1919)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 3, s. 257–276
Data publikacji online: 20 października 2015
DOI 10.4467/20844131KS.15.016.3993