Artykuły

Sortuj według

Racjonalizacje cierpienia i zła w filozofii religii  

Studia Religiologica, 2015, Tom 48, Numer 3, s. 189–200
Data publikacji online: 20 października 2015
DOI 10.4467/20844077SR.15.014.3785

Teorie negatywnych stanów rzeczy A. Meinonga i R. Ingardena

Principia, 1994, Tom 10-11, s. 197-206

ARTYKUŁY I GLOSY

Znaczenie i prawda w świetle niektórych prac E. Husserla

Principia, 1995, Tom 13-14, s. 203-212