Artykuły

Sortuj według

W korespondencji architektury. Perpcepcja piękna wrażenia

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 20/2017, s. 59-67
Data publikacji online: 1 grudnia 2017
DOI 10.4467/25438700SM.17.047.7668

Rola egzaminów English for Business Londyńskiej Izby Handlu i Przemysłu w kształtowaniu kompetencji pisania korespondencji handlowej

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2012, Zeszyt 4 (2012) , s. 79-87
Data publikacji online: 23 października 2012