Artykuły

Sortuj według

Numerical study of hydrodynamics in an agitated vessel equipped with ecentrically located high-speed impeller

Czasopismo Techniczne, 2014, Chemia Zeszyt 2-Ch (24) 2014 , s. 19-28
Data publikacji online: 10 listopada 2014