Artykuły

Sortuj według

„Szorstkie odosobnienie”. Josif Brodski w wierszach i wspomnieniach Julii Hartwig

Przekładaniec, 2015, Numer 30 - Brodski, s. 140-151
Data publikacji online: 28 września 2015
DOI 10.4467/16891864PC.15.009.4447

Recenzje

W przestrzeni los czytamy (Karl Schlögel, Odkrywanie nowoczesnej Europy – próba archeologii, tłum. T. Ososiński, A. Wołkowicz, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2019, ss. 224).

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 4, s. 555-560
Data publikacji online: marzec 2020
DOI 10.4467/23531991KK.19.049.11968