Artykuły

Sortuj według

Rozwój myślenia w dorosłości: o sposobach badania rozumowania postformalnego w codziennych sytuacjach

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 2, s. 55-71
Data publikacji online: 23 lipca 2016
DOI 10.4467/20843879PR.16.010.5088

Poziom i strategie rozwiązywania zadań wymagających rozumowania sylogistycznego o treści formalnej i życiowej w dorosłości

Psychologia Rozwojowa, 2015, Tom 20, Numer 3, s. 63–75
Data publikacji online: 3 listopada 2015
DOI 10.4467/20843879PR.15.017.3805

Artykuły empiryczne

The School Readiness of Six-Year-Old and Seven-Year- -Old Children as Measured by Intelligence and Development Scales (IDS) and Subjective Assessment of Mothers

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 2, s. 43–58
Data publikacji online: lipiec 2020
DOI 10.4467/20843879PR.20.011.12266