Artykuły

Sortuj według

Wybrane zagadnienia dobrych praktyk współpracy środowiska architektów z władzami samorządowymi oraz uczelniami wyższymi

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 7-14
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.021.7202

Climatic aspects of durability in contemporary architecture

Czasopismo Techniczne, 2015, Architektura Zeszyt 2-A (2) 2015, s. 33-51
Data publikacji online: 18 stycznia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.15.010.3755

Durability of buildings and sustainable architecture

Czasopismo Techniczne, 2014, Architektura Zeszyt 7 A (14) 2014, s. 17-26
Data publikacji online: 4 września 2014