Artykuły

Sortuj według

Advanced technologies and revitalization of the single-family residential architecture from the Polish Socialism Period the examples of realizations

Czasopismo Techniczne, 2014, Architektura Zeszyt 7 A (14) 2014, s. 211-220
Data publikacji online: 4 września 2014