Artykuły

Sortuj według

Technical and technological factors and social interaction as a priority in shaping modern university facilities

Czasopismo Techniczne, 2014, Architektura Zeszyt 7 A (14) 2014, s. 273-281
Data publikacji online: 4 września 2014

Architektura uczelni wyższych. Wybrane kryteria jakościowe przestrzeni  współczesnego kampusu w badaniach i projektach studentów Wydziału  Architektury Politechniki Śląskiej

Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 162, s. 31 – 47
Data publikacji online: 30 listopada 2020
DOI 10.4467/20833113PG.20.011.13098