Artykuły

Sortuj według

Ironiczny duch wersyfikacji. O książce Pawła Bukowca „Metronom. O jednostkowości poezji »nazbyt« rytmicznej”.

Wielogłos, 2015, Numer 1 (23) , s. 77–88
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/2084395XWI.15.005.4110