Artykuły

Sortuj według

Edward Kajdański – dyplomata, dziennikarz, pisarz i malarz

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2015, Zeszyt 8, s. 9-30
Data publikacji online: 18 listopada 2015
DOI 10.4467/23538724GS.15.013.4209

Center for East Asian Studies of the University of Gdańsk (2007–2022)

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2022, Zeszyt 22, s. 7-23
Data publikacji online: 21 grudnia 2022
DOI 10.4467/23538724GS.22.036.17008

ARTYKUŁY

Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego (2007–2021)

Rocznik Gdański, 2021, LXXXI (81), s. 157-172
Data publikacji online: 2022
DOI 10.26881/rgtn.2021.06

In Memoriam

Yi Lijun (1934–2022)

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2022, Zeszyt 21, s. 216-219
Data publikacji online: 29 sierpnia 2022
DOI 10.4467/23538724GS.22.032.16148

Edward Kajdański (1925–2020)

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2020, Zeszyt 18, s. 162-170
Data publikacji online: 20 listopada 2020
DOI 10.4467/23538724GS.20.043.12880

Sprawozdania