Artykuły

Sortuj według

Kształtowanie się wskaźnika HDI w Chinach w latach 1980–2013 na tle pozostałych krajów BRICS

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2015, Zeszyt 8, s. 152-162
Data publikacji online: 18 listopada 2015
DOI 10.4467/23538724GS.15.024.4220

Od „Made in China” do „Created in China” – droga Chin do supremacji innowacyjnej

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, Zeszyt 19, s. 97-115
Data publikacji online: 26 kwietnia 2021
DOI 10.4467/23538724GS.20.052.13492