Artykuły

Sortuj według

Mechanizmy tłumienia niepożądanych odczuć i myśli w ujęciu metapoznawczym

Rocznik Kognitywistyczny, 2015, Tom 8, s. 79–89
Data publikacji online: 23 listopada 2015
DOI 10.4467/20843895RK.14.006.4257