Artykuły

Sortuj według

Careers Office at Wroclaw University of Technology as a Learning Organization

International Journal of Contemporary Management, 2015, Numer 14(2), s. 63-76
Data publikacji online: 25 listopada 2015

Future Entrepreneurs’ Expectations Based on the Example of Wroclaw University of Science and Technology Students

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 4 (40), s. 477–495
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.17.036.8020

Czynniki rozwoju turystyki medycznej w Polsce

Zarządzanie Publiczne, 2019, Numer 4 (48), s. 271-284
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/20843968ZP.19.019.11939