Artykuły

Sortuj według

Ocena wielkości ruchu turystycznego w ośrodku narciarskim Kotelnica Białczańska w sezonie zimowym 2014/2015

Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 145, s. 47 – 70
Data publikacji online: 17 października 2016
DOI 10.4467/20833113PG.16.012.5401

Rozwój turystyki narciarskiej w świetle idei zrównoważonego rozwoju – stan badań

Prace Geograficzne, Zeszyt 141, s. 117-140
Data publikacji online: 2 września 2015
DOI 10.4467/20833113PG.15.013.4065

Jakość obsługi klienta w biurach podróży – przykład Krakowa

Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 160, s. 9 – 27
Data publikacji online: 17 marca 2020
DOI 10.4467/20833113PG.20.001.12259