Artykuły

Sortuj według

Seriale we Francji: Dlaczego Francuzom się nie udaje?

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 1 (225), s. 220–230
Data publikacji online: 29 czerwca 2016
DOI 10.4467/2299-6362PZ.16.016.5193

The television series in the digital age as one of the forms of aiding education and social transformation in views on public health

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 2 (222), s. 319–336
Data publikacji online: 7 października 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.024.4134

Media w przestrzeni publicznej,przestrzeń publiczna w mediach: powszechna obecność tematyki habermasowskiejw mediach francuskich latem 2017 roku

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 1 (233), s. 35–50
Data publikacji online: 28 września 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.003.8713