Artykuły

Sortuj według

Produkcja i konsumpcja newsów w czasach Facebooka, czyli komu potrzebni są jeszcze dziennikarze?

Zarządzanie Mediami, 2016, Tom 4, Numer 1, s. 1–14
Data publikacji online: 22 września 2016
DOI 10.4467/23540214ZM.15.001.5211

Między rynkiem a odpowiedzialnością społeczną mediów. Analiza wybranych magazynów o zdrowiu

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 2 (222), s. 347–364
Data publikacji online: 7 października 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.026.4136