Artykuły

Sortuj według

Polskie kampanie społeczne promujące zdrowie – analiza wybranych przykładów

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 2 (222), s. 449–462
Data publikacji online: 10 października 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.032.4142

Nagość w kampaniach społecznych w świetle koncepcji zarządzania uwagą

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 3, s. 535–549
Data publikacji online: 28 września 2021
DOI 10.4467/23540214ZM.21.028.13759