Artykuły

Sortuj według

Zakres i formy współpracy polityków środkowoeuropejskich na uchodźstwie w czasie II wojny światowej

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXV, s. 67-85
Data publikacji online: 9 października 2017
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.006.7252

UNRRA, IRO i władze francuskie wobec zjawiska przeobrażania się polskich „dipisów” w uchodźców politycznych (1944–1950)

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (4), s. 683–697
Data publikacji online: 16 grudnia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.041.4076

Historia administracji

Wpływ wielkich mocarstw na strukturę i kompetencje międzynarodowej organizacji humanitarnej - United Nations Relief and Rehabilitation Administration – UNRRA

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 452–470
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.025.5118

Recenzje

Recenzja książki: Roselyne Chenu, En lutte contre les dictatures. Le Congrès pour la liberté de la culture (1950–1978), Entretiens avec Nicolas Stenger, Felin, Paris 2018

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2018, Tom XXVII, s. 205-209
Data publikacji online: 10 grudnia 2018