Artykuły

Sortuj według

A comfort comparison of a foam seat against a seat with an auxetic spring skeleton

Czasopismo Techniczne, 2015, Budownictwo Zeszyt 1-B (11) 2015, s. 43-52
Data publikacji online: 4 grudnia 2015
DOI 10.4467/2353737XCT.15.077.3877