Artykuły

Sortuj według

Kilka uwag na temat specyfiki religijnej Rosji

Studia Historica Gedanensia, 2016, Tom 7 (2016), s. 201-216
Data publikacji online: 12 grudnia 2016
DOI 10.4467/23916001HG.16.010.6395

Trylogia Sylwestra Chęcińskiego

Konteksty Kultury, 2015, Tom 12, Numer 3, s. 369–381
Data publikacji online: 13 grudnia 2015
DOI 10.4467/23531991KK.15.024.4437

Losy reemigrantów z Francji w okresie PRL i III RP

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 2 (172), s. 275–291
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.024.10850