Artykuły

Sortuj według

Model tests of wind turbines in wind tunnels

Czasopismo Techniczne, 2015, Budownictwo Zeszyt 2-B (12) 2015, s. 63-81
Data publikacji online: 11 grudnia 2015
DOI 10.4467/2353737XCT.15.125.4162