Artykuły

Sortuj według

Literackie kryptoteologie nowoczesności, czyli o pierwszeństwie świata

Wielogłos, 2015, Numer 2 (24), s. 13–28
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/2084395XWI.15.009.4363

Burzliwy żywot amureca, czyli jak Jakub Pannę zdobywał. Słowa Pańskie Jakuba Franka jako powieść łotrzykowska

Wielogłos, 2019, Numer 2 (40) 2019: Teologie literackie, s. 1–30
Data publikacji online: sierpień 2019
DOI 10.4467/2084395XWI.19.009.11394

Kanon(y) i wspólnoty

Marańska instrukcja Derridy: jak żyć i przeżyć bez kanonu

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 4, s. 537–555
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/23531991KK.21.046.15197

ARCANA