Artykuły

Sortuj według

Czwarty wymiar. Poezja R.S. Thomasa wobec pytania o (nie)obecność

Wielogłos, 2015, Numer 2 (24) 2015: Postsekularyzm i literatura, s. 47–62
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/2084395XWI.15.012.4366

Rozprawy i szkice

Kryzys klimatyczny a metanoia. Mistyczne aspekty współczesnego pisarstwa przyrody

Wielogłos, 2022, Numer 1 (51) 2022: Ludzkie, pozaludzkie, postludzkie, s. 49-69
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/2084395XWI.22.010.16603