Artykuły

Sortuj według

Kamień odrzucony? Postsekularyzm jako perspektywa interpretacyjna literatury i kultury polskiej

Wielogłos, 2016, Numer 3 (29) , s. 113–130
Data publikacji online: 7 marca 2017
DOI 10.4467/2084395XWI.16.023.6407

Przetworzenie to jeszcze nie powrót. O jednym wierszu Witolda Wirpszy (i wszystkich innych polskich wierszach postsekularnych)

Wielogłos, 2015, Numer 2 (24), s. 63–84
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/2084395XWI.15.013.4367

„Z kronik współczesnej mistyki” – Adam Zagajewski i Nowa Fala (opowieść postsekularna)

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 3, s. 321–341
Data publikacji online: 31 grudnia 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.031.9902

Błogosławieństwa awangardy. „Pisarz pism nie św.” Miron Białoszewski

Wielogłos, 2019, Numer 2 (40) 2019: Teologie literackie, s. 85-114
Data publikacji online: sierpień 2019
DOI 10.4467/2084395XWI.19.012.11397

Transcripts. Tradition and Experiment in Polish Post-War Score-Poems

,
Data publikacji online: 18 grudnia 2018

Transcripts. Tradition and Experiment in Polish Post-War Score-Poems

Wielogłos, 2018, Special Issue English Version, s. 1-25
Data publikacji online: 18 grudnia 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.009.9877

Rozprawy i szkice

Transkrypcje. Tradycja i eksperyment w polskich powojennych wierszach-partyturach

Wielogłos, 2017, Numer 2 (32), s. 1-27
Data publikacji online: 20 grudnia 2017
DOI 10.4467/2084395XWI.17.009.7767