ŻYDZI I JUDAIZM WE WSPÓŁCZESNYCH BADANIACH POLSKICH

Sortuj według

Marzec a Zagłada – płaszczyzny spotkania

Studia Judaica, 2019, Nr 2 (44), s. 305-328
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/24500100STJ.19.014.12397

Wspólna przestrzeń. Wokół tematów żydowskich

Obraz getta warszawskiego w literaturze polskiej. Rekonesans

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 1, s. 33–51
Data publikacji online: 14 maja 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.011.10871

Recenzje i omówienia

Wspólna historia, wspólna kultura. O książce Polacy – Żydzi. Kontakty kulturowe i literackie pod redakcją Eugenii Prokop-Janiec

Wielogłos, 2015, Numer 2 (24), s. 105–108
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/2084395XWI.15.016.4370