Informacje o autorze:

Uniwersytet Śląski, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Artykuły

Sortuj według

Saxera teoria społeczeństwa medialnego

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 3 (223), s. 555–576
Data publikacji online: 2 grudnia 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.036.4238

Artykuły i rozprawy: Walery Pisarek jako uczony i organizator życia naukowego

Walerego Pisarka „Wstęp do nauki o komunikowaniu” , czyli nowoczesny podręcznik akademicki

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 105-115
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.014.10539