Informacje o autorze:

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Artykuły

Sortuj według

Językowy i komunikacyjny obraz uniwersytetu

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 3 (223), s. 577–588
Data publikacji online: 2 grudnia 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.037.4239