Artykuły

Sortuj według

Yoga as Synthesis. Yoga as Revival. Eugeniusz Polończyk’s Vision of Yoga. Contribution to the Study of the History of Yoga in Interwar Poland

Studia Religiologica, 2017, Tom 50, Numer 2, s. 173–188
Data publikacji online: 30 listopada 2017
DOI 10.4467/20844077SR.17.011.7342

Birla mandir – współczesne hinduistyczne kompleksy świątynne jako przykład modernizacji przez powrót do tradycji. Sprawozdanie z badań terenowych (styczeń/luty 2016 rok)

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2016, 4 (2/2016), s. 93-107
Data publikacji online: 23 lutego 2017

Ciemniejsza strona ciemności – ścieżka lewej ręki w zachodniej tradycji ezoterycznej. Wybrane zagadnienia

Studia Religiologica, 2016, Tom 49, Numer 1, s. 85–97
Data publikacji online: 17 czerwca 2016
DOI 10.4467/20844077SR.16.006.4906

Żywioły ujarzmione. Pańćabhuta [pięć żywiołów] w doświadczeniach ekstatycznych jogi

Studia Religiologica, Tom 44, s. 85-94
Data publikacji online: 20 grudnia 2011
DOI 10.4467/20844077SR.11.006.0250

‘Ekam sad viprā bahudhā vadanti’ – Inclusivism – the Idea of a Reformed Hinduism in the Iconographic Program of the Birla Temples

Studia Religiologica, 2021, Tom 54, Numer 2, s. 109–129
Data publikacji online: sierpień 2021
DOI 10.4467/20844077SR.21.007.14198

Christianity as the Basis of Wincenty Lutosławski’s “Polish Yoga”

Studia Religiologica, 2020, Tom 53, Numer 1, s. 33-47
Data publikacji online: 20 lipca 2020
DOI 10.4467/20844077SR.20.003.12506

Interpretatio Mundi

Jak bardzo jesteśmy nowocześni? Sprzeczności kulturowe indyjskiej nowoczesności - (tłum. i wstęp Agata Świerzowska)

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2016, 3 (1/2016), s. 109–131
Data publikacji online: 1 września 2016
DOI 10.4467/24506249PJ.16.007.5140

Dialogi i diagnozy

Birla Mandirs – The contemporary Hindu temple complexes as an example of modernization by going back to tradition – 2015 fieldwork report.

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2016, 3 (1/2016), s. 149–170
Data publikacji online: 1 września 2016

Dialogi i diagnozy