Informacje o autorze:

Instytut Socjologii

Artykuły

Sortuj według

Moda jako komunikat w świetle teorii socjologicznych i badań empirycznych

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 3 (223), s. 615–625
Data publikacji online: 4 grudnia 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.040.4242