Artykuły

Sortuj według

Serwisy informacyjne a autopromocja środków przekazu – na przykładzie „Faktów” TVN

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 3 (223), s.  688–703
Data publikacji online: 4 grudnia 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.046.4248

Binge watching – definiowanie fenomenu na podstawie przeglądu literatury przedmiotu

Media Biznes Kultura, 2022, Numer 1 (12) 2022, s. 47-66
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/25442554.MBK.22.003.16111

Koalicja czasopism „Pandemia”

The media marketing of the VOD platforms in Poland during the COVID-19 pandemic – an exploratory study

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 3, s. 551–574
Data publikacji online: 28 września 2021
DOI 10.4467/23540214ZM.21.029.13760

Media na świecie

Marka Empire jako przykład multiplatformy medialnej – studium przypadku

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 4 (232), s. 845–865
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.17.048.8190