Informacje o autorze:

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Artykuły

Sortuj według

Polska Akcja Humanitarna – lider społeczny na portalu społecznościowym Facebook

Zarządzanie Mediami, 2016, Tom 4, Numer 4, s. 227–239
Data publikacji online: 1 marca 2017
DOI 10.4467/23540214ZM.16.012.6526

Wykorzystanie internetu i nowoczesnych technologii komunikowania w event marketingu

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 3 (223), s. 717–728
Data publikacji online: 4 grudnia 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.048.4250

Storytelling w przekazie reklamowym marki Allegro

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 3, s. 201-218
Data publikacji online: 19 czerwca 2020
DOI 10.4467/23540214ZM.20.032.12050

MEDIA W ŻYCIU SPOŁECZNYM I POLITYCZNYM

Wykorzystanie nowych mediów w komunikowaniu politycznym na przykładzie Urzędu Miejskiego w Elblągu

Media Biznes Kultura, 2017, Numer 2 (3) 2017, s. 43-55
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25442554.MBK.17.017.8309

Wykorzystanie nowych mediów w komunikowaniu politycznym na przykładzie Urzędu Miejskiego w Elblągu

, s. 43-55
Data publikacji online: 8 marca 2018

KOMUNIKACJA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Promocja Polski i kultury polskiej za granicą w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Media Biznes Kultura, 2017, Numer 1 (2) 2017, s. 77-91
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25442554.MBK.17.005.7652