Artykuły

Sortuj według

New dimension for straw construction

Czasopismo Techniczne, 2015, Budownictwo Zeszyt 4-B (28) 2015, s. 107-114
Data publikacji online: 28 września 2016

Architecture dressed in rationalism

Czasopismo Techniczne, 2015, Architektura Zeszyt 2-A (2) 2015, s. 151-161
Data publikacji online: 18 stycznia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.15.018.3763