Artykuły

Sortuj według

Why do architects still draw (using computer)? Remarks on techniques coexistence

Czasopismo Techniczne, 2015, Architektura Zeszyt 4-A (4) 2015, s. 255-261
Data publikacji online: 22 stycznia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.15.309.4712