Artykuły

Sortuj według

Blaski i cienie obiektu rewitalizowanego w świetle łódzkiego dziedzictwa kulturowego

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 18/2017, s. 30-38
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/25438700SM.17.004.7594

Partycypacja środowisk kulturowych, społecznych organizacji pozarządowych i obywatelskich na przykładzie tworzenia programów dla przestrzeni rekreacyjnych w Łodz

Środowisko Mieszkaniowe, 2016, 17/2016, s. 67-76
Data publikacji online: 29 listopada 2016

Koncepcja rewitalizacji i restrukturyzacji programowo-przestrzennej obszaru śródmiejskiego węzła komunikacyjnego Łódź Fabryczna

Środowisko Mieszkaniowe, 2015, 14/2015, s. 168-173
Data publikacji online: 9 maja 2016

Architect’s free hand drawing as a form of presenting the art of space shaping as illustrated by the example of the author’s profession

Czasopismo Techniczne, 2015, Architektura Zeszyt 4-A (4) 2015, s. 279-283
Data publikacji online: 22 stycznia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.15.312.4715

Znaczenie rzek i cieków wodnych dla poziomu życia mieszkańców miast na przykładzie Łodzi, Wiednia i Mainz

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 22/2018, s. 86-96
Data publikacji online: 6 marca 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.017.8527

Oddziaływania formy projektu architektonicznego na użytkowników na przykładzie autorskich koncepcji i realizacji zespołów mieszkaniowych w latach 2010–2018

Środowisko Mieszkaniowe, 2019, 27/2019, s. 61-70
Data publikacji online: 20 listopada 2019
DOI 10.4467/25438700SM.19.020.10951