Informacje o autorze:

Instytut Historii Sztuki WNHiS UKSW w Warszawie

Artykuły

Sortuj według

Dziedzictwo kultury żydowskiej w Polsce – badania proweniencji muzealiów – specyfika, cele, korzyści, zagrożenia (?)

Zarządzanie w Kulturze, 2016, Tom 17, Numer 1, s. 67-76
Data publikacji online: 11 lutego 2016
DOI 10.4467/20843976ZK.16.005.4479