Artykuły

Sortuj według

Zastosowanie audytu miejskiego do oceny zagospodarowania przestrzennego dawnego osiedla kolejowego na przykładzie Sosnowca Maczek

Prace Geograficzne, Zeszyt 142, s. 77 – 88
Data publikacji online: 12 lutego 2016
DOI 10.4467/20833113PG.15.019.4459