Artykuły

Sortuj według

Powódź błyskawiczna jako zdarzenie przyrodnicze i społeczne na przykładzie powodzi w Wojcieszowie 5 lipca 2012 roku

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 151, s. 27 – 51
Data publikacji online: 8 lutego 2018
DOI 10.4467/20833113PG.17.021.8033

Antropogeniczne formy rzeźby na terenie Magurskiego Parku Narodowego (Zewnętrzne Karpaty Fliszowe, Beskid Niski)

Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 144, s. 69 – 89
Data publikacji online: 13 maja 2016
DOI 10.4467/20833113PG.16.004.5129

Problematyka reklamy zewnętrznej na obszarach cennych przyrodniczo, przykład otoczenia Tatr

Prace Geograficzne, Zeszyt 142, s. 57 – 75
Data publikacji online: 12 lutego 2016
DOI 10.4467/20833113PG.15.018.4458