CV:

Ewa Śnieżyńska-Stolot—Professor Emerita of art history at the Institute of Art, Polish Academy of Sciences, and former Head of Department of the History of Ideas at the Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, Jagiellonian University. Author of ten books on medieval art and astrological iconography and history of ideas, and of a number of entries in the Dictionary of Polish Artists. Co-editor of six volumes of Katalog Zabytków Sztuki w Polsce and editor of seven volumes of Seminaria Niedzickie (devoted to artistic relations between Poland, Bohemia, Slovakia, and Hungary).

Artykuły

Sortuj według

„[…] nec si rationem siderum ignoret, poetas intellegat [...]”, czyli czy poeci znali astrologię?

Terminus, 2015, Tom 17, zeszyt 1 (34), s. 1-38
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20843844TE.15.001.4527

Maksymilian Cercha malarz Tatr. Z cyklu „Zapomniani mieszkańcy Krakowa”

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXV (2020), s. 131-139
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/25440500RBN.20.009.14168

„Anagramy” Marii Kazimiery Sobieskiej

Terminus, 2020, Tom 22, zeszyt 3 (56), s. 233-250
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20843844TE.20.013.12371

ARTYKUŁY I EDYCJE

Ezechiel Cercha miniaturzysta. Z cyklu „Zapomniani mieszkańcy Krakowa”

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXIII (2018), s. 175-181
Data publikacji online: 2018

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

Recenzje

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 2, s. 199–209
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.021.10351

ARTYKUŁY

„Pomniki Krakowa” Maksymiliana i Stanisława Cerchów z tekstem Feliksa Kopery w 110 rocznicę wydawnictwa

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, 2015, s. 217-244
Data publikacji online: 18 maja 2016
DOI 10.4467/25440500RBN.15.015.6607