Artykuły

Sortuj według

Elementy astrologicznej koncepcji makro- i mikrokosmosu w traktacie Stefana Falimirza O nauce gwiazdecznej

Tom 17, zeszyt 1 (34), s. 89–112
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20843844TE.15.001.4530